• Để quảng cáo máy chủ , các bạn nhấn vào Đây
  • Diễn Đàn Hỗ Trợ / Giao Lưu / Chia Sẻ Code Samp Việt Nam
    Group : Click Me
  • Các bạn đăng bài hỏi đáp hay hướng dẫn phải có tiêu đề chính xác
    Những tiêu đề như "Help em lỗi f5" , "Lỗi này fix sao?" thì mình sẽ delete bài đó nhé Tiêu đề quan trọng giúp cho những người sau này gặp lỗi khỏi cần phải hỏi lại .

Bài mới trên hồ sơ

Ông Ơi Tui Muốn Sét Cục Lưa Trog Deagle Level 10
Và Không Có Lửa Lúc Deagle LV0 Thi Làm Như Nào Help tôi cảm on nhìu