• Để quảng cáo máy chủ , các bạn nhấn vào Đây
  • Diễn Đàn Hỗ Trợ / Giao Lưu / Chia Sẻ Code Samp Việt Nam
    Group : Click Me

Share Map Makert

Minhquangdzz

Đồng
Tham gia
20/8/20
Bài viết
5
Reaction score
1
Điểm
1
Awards
0
Em moi tap edit mapping nen mng thong cam em chi lm v share chi thoi a.
CreateObject(19129, 0.00035, -0.01779, -0.20000, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19129, 1128.70203, -1460.21533, 14.79114, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19129, 1129.06201, -1441.59973, 14.85260, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19129, 1109.58362, -1443.14575, 14.88920, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19129, 1111.81384, -1433.51440, 14.97741, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19129, 1117.94910, -1433.58594, 14.97741, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19129, 1117.42993, -1442.40735, 14.96600, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19129, 1108.75720, -1460.20679, 14.78550, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19129, 1137.57031, -1433.70300, 14.78867, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19129, 1154.58667, -1433.36633, 14.84836, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19129, 1148.07727, -1453.33838, 14.90906, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19129, 1148.56702, -1460.27783, 14.97439, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19608, 1123.34766, -1434.41858, 15.02069, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19608, 1131.87158, -1434.51501, 15.02069, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19608, 1129.07642, -1465.06531, 14.84280, -0.01150, 0.00000, -180.00000);
CreateObject(19, 8490.95801, -2193.20142, -6905.41895, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19, 8490.95801, -2193.20142, -6905.41895, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19, 8490.95801, -2193.20142, -6905.41895, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19, 8490.95801, -2193.20142, -6905.41895, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19609, 8490.95801, -2193.20142, -6905.41895, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19609, 8490.95801, -2193.20142, -6905.41895, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19609, 1132.30444, -1436.03052, 15.71676, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19609, 1126.16504, -1435.36182, 15.71676, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(19609, 1122.19934, -1435.35229, 15.71676, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(3, 1126.96265, -1462.06812, 14.88810, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(7073, 1112.21643, -1458.53552, 33.14010, 4.02990, 4.00000, 89.00000);
CreateObject(19129, 1148.56702, -1460.27783, 14.97439, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(8483, 1157.28979, -1450.27954, 25.46620, 0.00000, 0.00000, 175.00000);
CreateObject(3267, 1133.83911, -1461.37610, 0.91150, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(17031, 1158.71497, -1438.24268, 13.88970, 0.00000, 0.00000, 0.00000);

142164853_221293456309253_5554767470445119319_o.jpg