• Để quảng cáo máy chủ , các bạn nhấn vào Đây
 • Diễn Đàn Hỗ Trợ / Giao Lưu / Chia Sẻ Code Samp Việt Nam
  Group : Click Me
 • Các bạn đăng bài hỏi đáp hay hướng dẫn phải có tiêu đề chính xác
  Những tiêu đề như "Help em lỗi f5" , "Lỗi này fix sao?" thì mình sẽ delete bài đó nhé Tiêu đề quan trọng giúp cho những người sau này gặp lỗi khỏi cần phải hỏi lại .

Help lỗi bật sam-server

nguyenminhtien

Đồng
Tham gia
28/2/21
Bài viết
9
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
Coin
0
Ai giúp em fix lỗi này với ạ em bật lên thì nó tự động tắt em check lại severlog thì nó ra như vậy


[16:22:01] ===============================

[16:22:01] sscanf plugin unloaded.

[16:22:01] ===============================

[16:22:01]
[16:22:01] ====================
[16:22:01]
[16:22:01] Whirlpool unloaded
[16:22:01]
[16:22:01] ====================
[16:22:01]

----------
Loaded log file: "server_log.txt".
----------

SA-MP Dedicated Server
----------------------
v0.3.DL-R1, (C)2005-2018 SA-MP Team

[16:22:50]
[16:22:50] Server Plugins
[16:22:50] --------------
[16:22:50] Loading plugin: streamer
[16:22:50]

*** Streamer Plugin v2.6.1 by Incognito loaded ***

[16:22:50] Loaded.
[16:22:50] Loading plugin: mysql
[16:22:50] >> plugin.mysql: R33 successfully loaded.
[16:22:50] Loaded.
[16:22:50] Loading plugin: mysql2
[16:22:50] Failed.
[16:22:50] Loading plugin: sscanf
[16:22:50]

[16:22:50] ===============================

[16:22:50] sscanf plugin loaded.

[16:22:50] Version: 2.8.2

[16:22:50] (c) 2012 Alex "Y_Less" Cole

[16:22:50] ===============================

[16:22:50] Loaded.
[16:22:50] Loading plugin: crashdetect
[16:22:50] Failed.
[16:22:50] Loading plugin: whirlpool
[16:22:50]
[16:22:50] ==================
[16:22:50]
[16:22:50] Whirlpool loaded
[16:22:50]
[16:22:50] ==================
[16:22:50]
[16:22:50] Loaded.
[16:22:50] Loaded 4 plugins.

[16:22:50]
[16:22:50] Filterscripts
[16:22:50] ---------------
[16:22:50] Loading filterscript 'exterior.amx'...
[16:22:50] AMX (45702752) loaded
[16:22:50] Loading filterscript 'interior.amx'...
[16:22:50] AMX (45535584) loaded
[16:22:50] Loading filterscript 'object.amx'...
[16:22:50] AMX (45492976) loaded
[16:22:50] Loading filterscript 'removebuilding.amx'...
[16:22:50] AMX (45491344) loaded
[16:22:50] RemoveBuilding Filterscript Initiated
[16:22:50] Loaded 4 filterscripts.

[16:22:50] AMX (45610960) loaded
[16:22:50]
[16:22:50] =======================================
[16:22:50] | |
[16:22:50] | YSI version 3.01.0002 |
[16:22:50] | By Alex "Y_Less" Cole |
[16:22:50] | |
[16:22:50] =======================================
[16:22:50]
[16:22:50] Dang chuan bi tai gamemode, xin vui long cho doi...
[16:22:50] [MySQL] (Main Pipelines) Connecting to 127.0.0.1...
[16:22:50] [MySQL] (MainPipeline) Fatal Error! Could not connect to MySQL: Host 127.0.0.1 - DB: samp - User: root
[16:22:50] [MySQL] Note: Make sure that you have provided the correct connection credentials.
[16:22:50] [MySQL] Error number: 1049
[16:22:50] [Dynamic Giftbox] Loading the Dynamic Giftbox...
[16:22:50] [LoadCrates] Load Query Sent
[16:22:50] [LoadHouses] Loading data from database...
[16:22:50] [LoadDynamicDoors] Loading data from database...
[16:22:50] [LoadDynamicMapIcons] Loading data from database...
[16:22:50] [LoadMailboxes] Loading data from database...
[16:22:50] [LoadBusinesses] Loading data from database...
[16:22:50] [LoadAuctions] Loading data from database...
[16:22:50] [LoadTxtLabels] Loading data from database...
[16:22:50] [LoadPlants] Loading data from database...
[16:22:50] [SpeedCameras] Loading data from database...
[16:22:50] [LoadPayNSprays] Loading data from database...
[16:22:50] [LoadArrestPoints] Loading data from database...
[16:22:50] [LoadImpoundPoints] Loading data from database...
[16:22:50] [LoadRelayForLifeTeams] Loading data from database...
[16:22:50] [LoadBusinessSales] Loading data from database...
[16:22:50] -mSelection- Canh Bao: Khong the tai danh sach: "planes.txt"
[16:22:50] -mSelection- Canh Bao: Khong the tai danh sach: "otos.txt"
[16:22:50] -mSelection- Canh Bao: Khong the tai danh sach: "ships.txt"
[16:22:50] -mSelection- Canh Bao: Khong the tai danh sach: "gangvehlist.txt"
[16:22:50] [LoadTurfWars] 0 turfs loaded.
[16:22:50] [LoadPaintballArenas] 10 paintball arenas loaded.
[16:22:50] [LoadEventPoints] 0 event points loaded.
[16:22:50] [LoadGates] Loading data from database...
[16:22:50] [LoadElevatorStuff] 20 floors loaded.
[16:22:50] [LoadFamilies] Dang tai du lieu tu database...
[16:22:50] [LoadFamilyPoints] Loading Family Points from the database, please wait...
[16:22:50] [MiscLoad] Misc Loaded
[16:22:50] Resetting news...
[16:22:50] Resetting default server variables..
[16:22:50] Adjusted the server time...
[16:22:50] [Streamer] Loading Dynamic Static Vehicles...
[16:22:50] [Streamer] Dynamic Static Vehicles has been loaded.
[16:22:50] [Streamer] Loading Dynamic Pickups...
[16:22:50] [Streamer] Dynamic Pickups has been loaded.
[16:22:50] [Streamer] Loading 3D Text Labels...
[16:22:50] [Streamer] Dynamic 3D Text Labels has been loaded.
[16:22:50] [Streamer] Loading Dynamic Buttons...
[16:22:50] [Streamer] Dynamic Buttons has been loaded.
[16:22:50] [Streamer] Loading Dynamic Objects...
[16:22:50] [Streamer] Dynamic Objects has been loaded.
[16:22:50] [Textdraws] Loading Textdraws...
[16:22:50] [Textdraws] Loaded textdraws.
[16:22:50] [Dynamic Groups] Loading Dynamic Groups...
[16:22:50] [Dynamic Groups] Loading Dynamic Groups Vehicles...
[16:22:50]
---------------------------------------------------------------------------
[16:22:50] Gamemode M26:Gaming Roleplay da tai thanh cong voi phien ban M26:RP v1.0.0
[16:22:50] ---------------------------------------------------------------------------
[16:22:50] Number of vehicle models: 25
[16:22:50] --- Server Shutting Down.
[16:22:50]

*** Streamer Plugin v2.6.1 by Incognito unloaded ***

[16:22:50] plugin.mysql: Unloading plugin...
 
Sửa lần cuối:

quocbao

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
9/1/20
Bài viết
53
Reaction score
4
Điểm
8
Awards
6
 • Tích Cực Xây Dựng
 • Thành Viên Tiềm Năng
 • Best Seller
 • Samp Coder
 • Thành Viên Trong Sáng
 • Founder
Coin
2,106
[16:22:50] [MySQL] (Main Pipelines) Connecting to 127.0.0.1...
[16:22:50] [MySQL] (MainPipeline) Fatal Error! Could not connect to MySQL: Host 127.0.0.1 - DB: samp - User: root
[16:22:50] [MySQL] Note: Make sure that you have provided the correct connection credentials.
[16:22:50] [MySQL] Error number: 1049
 

nguyenminhtien

Đồng
Tham gia
28/2/21
Bài viết
9
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
Coin
0
[16:22:50] [MySQL] (Main Pipelines) Connecting to 127.0.0.1...
[16:22:50] [MySQL] (MainPipeline) Fatal Error! Could not connect to MySQL: Host 127.0.0.1 - DB: samp - User: root
[16:22:50] [MySQL] Note: Make sure that you have provided the correct connection credentials.
[16:22:50] [MySQL] Error number: 1049
Tui để nó đúng như trong gamemode mà nó vẫn báo lỗi
 

ConnorAdonis

Bạc
Tham gia
9/2/20
Bài viết
62
Reaction score
19
Điểm
8
Awards
3
 • Thành Viên Tiềm Năng
 • Tích Cực Xây Dựng
 • Samp Coder
Coin
10,700
Tìm mysql.cfg trong mục scriptfiles, cấu hình thông tin database rồi save
 

Khang

Đồng
Tham gia
5/3/21
Bài viết
8
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
Coin
0
PASS để trống nhé
 

Hoangh2k

Đồng
Tham gia
10/3/21
Bài viết
9
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
Coin
0
Tạo kết nối database up dữ liệu vào