• Để quảng cáo máy chủ , các bạn nhấn vào Đây
 • Diễn Đàn Hỗ Trợ / Giao Lưu / Chia Sẻ Code Samp Việt Nam
  Group : Click Me
 • Các bạn đăng bài hỏi đáp hay hướng dẫn phải có tiêu đề chính xác
  Những tiêu đề như "Help em lỗi f5" , "Lỗi này fix sao?" thì mình sẽ delete bài đó nhé Tiêu đề quan trọng giúp cho những người sau này gặp lỗi khỏi cần phải hỏi lại .

Hướng Dẫn Hướng dẫn add skin custom

Bảo Lyric

Bạc
Tham gia
15/1/20
Bài viết
43
Reaction score
4
Điểm
8
Awards
0
Coin
0
Đúng cái đang thắc mắc luôn hay thật !~ thank ông :love::love::love:
 
 • Like
Reactions: Admin

DiosG

Vàng
Tham gia
23/2/20
Bài viết
170
Reaction score
7
Điểm
18
Awards
0
Coin
0
Chào anh em, hôm nay mình thấy có bài viết trên forum về việc làm skin custom cho Server, nên là .. ờ.... ?

SAMP 0.3DL

 • Hướng dẫn add skin custom vào Server.
- Mở thư mục models trong thư mục gamemode của bạn.​
You must be registered for see images attach
- Sau đó, bạn sẽ bỏ file .txd và .dff vào thư mục models này​
You must be registered for see images attach
- Sau khi bỏ vào bạn cần edit file artconfig.txt
Dùng đoạn AddCharModel(baseid, newid, dffname[], txdname[]); trong artconfig.txt.
 • baseid - Skin id gốc, nó sẽ copy động tác, giọng nói và âm thanh cơ bản để thêm vào skin custom của bạn. Lưu ý: Bạn chỉ có thể dùng những skin mặc định của Game (0-311).
 • newid - Đây sẽ là id skin mới của skin custom từ 20000-30000. (Ví dụ 20012).
 • dffname[] - Bỏ tên file .dff của skin vào đây, ở trong thư mục models.
 • txdname[] - Bỏ tên file .txd của skin vào đây, ở trong thư mục models.

Ví dụ:
C#:
AddCharModel(280, 25000, "police_asiatic.dff", "police_asiatic.txd");
You must be registered for see images attach

- Sau khi edit xong artconfig.txt, qua server.cfg và thêm đoạn này để skin hoạt động.​
C#:
useartwork 1
- Mở server của bạn lên và tận hưởng thành quả.​
- Mọi skin sẽ được tải về khi bạn đăng nhập vào Server.​
You must be registered for see images attach
- Toàn bộ skin sẽ được lưu vào GTA San Andreas User Files\SAMP\cache\server_ip.port\. Và được mã hoá thành một tên khác.​
Bài viết gốc :

 • Thêm skin custom vào một list
- Tìm dòng:​
"new SkinList = mS_INVALID_LISTID"​
Thêm bên cạnh​
C#:
SkinCustom = mS_INVALID_LISTID, // Đoạn code này sẽ từ chối những skin không hợp lệ.[/INDENT][/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2][INDENT=2]

- Tìm dòng "skinList = LoadModelSelectionMenu"​
Thêm dưới​
C#:
SkinCustom = LoadModelSelectionMenu("SkinCustom.txt");
- Tìm public OnPlayerModelSelection​
Thêm dưới​
C#:
[/INDENT][/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]if(listid == SkinCustom)[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]  {[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]    if(response)[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]    {[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]      SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Ban da thay skin.!");[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]      SetPlayerSkin(playerid, modelid);[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]    }[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]    else SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Ban da huy thay skin.");[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]    return 1;[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]  }
- Thêm command​
C#:
CMD:muaskin(playerid, params[]) [/INDENT][/INDENT][/INDENT]
[INDENT][INDENT]{[/INDENT][/INDENT]
[INDENT][INDENT]  ShowModelSelectionMenu(playerid, SkinCustom, "Skin Custom");[/INDENT][/INDENT][/INDENT]
[INDENT][INDENT]  return 1;[/INDENT][/INDENT]
[INDENT][INDENT]}
Mình đã có 1 menu rồi, cũng đã add skin vào models rồi, giờ add vào menu ntn ngắn gọn nhanh nhất v bn?
 

Devil

Đồng
Tham gia
23/3/20
Bài viết
29
Reaction score
7
Điểm
3
Awards
2
 • Tích Cực Xây Dựng
 • Samp Coder
Coin
0
You must be registered for see medias
 

Malii

New member
Tham gia
3/4/20
Bài viết
1
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
Coin
0
Chào anh em, hôm nay mình thấy có bài viết trên forum về việc làm skin custom cho Server, nên là .. ờ.... ?

SAMP 0.3DL

 • Hướng dẫn add skin custom vào Server.
- Mở thư mục models trong thư mục gamemode của bạn.​
You must be registered for see images attach
- Sau đó, bạn sẽ bỏ file .txd và .dff vào thư mục models này​
You must be registered for see images attach
- Sau khi bỏ vào bạn cần edit file artconfig.txt
Dùng đoạn AddCharModel(baseid, newid, dffname[], txdname[]); trong artconfig.txt.
 • baseid - Skin id gốc, nó sẽ copy động tác, giọng nói và âm thanh cơ bản để thêm vào skin custom của bạn. Lưu ý: Bạn chỉ có thể dùng những skin mặc định của Game (0-311).
 • newid - Đây sẽ là id skin mới của skin custom từ 20000-30000. (Ví dụ 20012).
 • dffname[] - Bỏ tên file .dff của skin vào đây, ở trong thư mục models.
 • txdname[] - Bỏ tên file .txd của skin vào đây, ở trong thư mục models.

Ví dụ:
C#:
AddCharModel(280, 25000, "police_asiatic.dff", "police_asiatic.txd");
You must be registered for see images attach

- Sau khi edit xong artconfig.txt, qua server.cfg và thêm đoạn này để skin hoạt động.​
C#:
useartwork 1
- Mở server của bạn lên và tận hưởng thành quả.​
- Mọi skin sẽ được tải về khi bạn đăng nhập vào Server.​
You must be registered for see images attach
- Toàn bộ skin sẽ được lưu vào GTA San Andreas User Files\SAMP\cache\server_ip.port\. Và được mã hoá thành một tên khác.​
Bài viết gốc :

 • Thêm skin custom vào một list
- Tìm dòng:​
"new SkinList = mS_INVALID_LISTID"​
Thêm bên cạnh​
C#:
SkinCustom = mS_INVALID_LISTID, // Đoạn code này sẽ từ chối những skin không hợp lệ.[/INDENT][/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2][INDENT=2]

- Tìm dòng "skinList = LoadModelSelectionMenu"​
Thêm dưới​
C#:
SkinCustom = LoadModelSelectionMenu("SkinCustom.txt");
- Tìm public OnPlayerModelSelection​
Thêm dưới​
C#:
[/INDENT][/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]if(listid == SkinCustom)[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]  {[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]    if(response)[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]    {[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]      SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Ban da thay skin.!");[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]      SetPlayerSkin(playerid, modelid);[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]    }[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]    else SendClientMessage(playerid, 0xFF0000FF, "Ban da huy thay skin.");[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]    return 1;[/INDENT][/INDENT]
[INDENT=2][INDENT=2]  }
- Thêm command​
C#:
CMD:muaskin(playerid, params[]) [/INDENT][/INDENT][/INDENT]
[INDENT][INDENT]{[/INDENT][/INDENT]
[INDENT][INDENT]  ShowModelSelectionMenu(playerid, SkinCustom, "Skin Custom");[/INDENT][/INDENT][/INDENT]
[INDENT][INDENT]  return 1;[/INDENT][/INDENT]
[INDENT][INDENT]}
Tui làm xong hết mấy cái ở trên dùng để add r, xong làm sao để set skin custom ? /setskin nó để invalid mặc dù đúng nhập đúng id skin mới
 

Yuu18323

Bạc
Tham gia
18/3/20
Bài viết
86
Reaction score
14
Điểm
8
Awards
0
Coin
900
 

ca_kinh

Đồng
Tham gia
17/6/20
Bài viết
16
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
Coin
0
ảnh và mọi hd đều trên forum.sa-mp.com ad k nghi nguồn nhỉ
 

Trần Duy

Bạc
Tham gia
5/7/20
Bài viết
43
Reaction score
7
Điểm
8
Awards
0
Coin
5,000
AD có thể hướng dẫn chi tiết load file models từ hosting không ạ @Admin
 

Trần Duy

Bạc
Tham gia
5/7/20
Bài viết
43
Reaction score
7
Điểm
8
Awards
0
Coin
5,000

You must be registered for see images attach
Mình có làm theo rồi đến lúc vào game thì
You must be registered for see images attach

Mình xóa "https://" đi thì nó báo
Mã:
[13:17:24] [error] file 0xC501A3FF bad length got:161 expected:208896. Deleting..

[13:17:24] [error] file 0x3ADABD0C bad length got:161 expected:34816. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xF1BF2007 bad length got:169 expected:702959. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xF8E54DA1 bad length got:169 expected:304136. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xA19611DD bad length got:159 expected:1036179. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xF523C680 bad length got:159 expected:1377448. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xDF1606DF bad length got:160 expected:943000. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0x2943D4BB bad length got:160 expected:1880052. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xD83B88D7 bad length got:160 expected:1165396. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xD9F4B091 bad length got:160 expected:2117736. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0x8A8C690B bad length got:161 expected:820935. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xD5EA94F2 bad length got:161 expected:1213480. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xF902310D bad length got:164 expected:1208575. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0x7612C8F bad length got:164 expected:2121016. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0x9961C19F bad length got:164 expected:1552684. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0x4360E2E7 bad length got:164 expected:413696. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0x156B1F60 bad length got:164 expected:1060116. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0x835287AB bad length got:158 expected:235520. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0x5C75018A bad length got:158 expected:349756. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xDCFCC14C bad length got:159 expected:4292. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xC1067F27 bad length got:159 expected:778320. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0x50AE4835 bad length got:164 expected:480664. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xA88D9F2D bad length got:165 expected:7396188. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0x41960263 bad length got:162 expected:14616. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xF5C3BB14 bad length got:162 expected:1180072. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0x1E61A4D1 bad length got:162 expected:514876. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0xE4541EF2 bad length got:159 expected:1088064. Deleting..

[13:17:25] [error] file 0x29182CBB bad length got:164 expected:1745480. Deleting..

[13:17:28] [error] file 0x999251DC bad length got:164 expected:1290035. Deleting..