• Để quảng cáo máy chủ , các bạn nhấn vào Đây
  • Diễn Đàn Hỗ Trợ / Giao Lưu / Chia Sẻ Code Samp Việt Nam
    Group : Click Me

Help delete

HUNT

New member
Tham gia
14/10/20
Bài viết
0
Reaction score
0
Điểm
0
Awards
0
Mình cần tìm gamemode LSRP như hình dưới, và LSW RP Hard nếu ai đó có.

 

Ezio

New member
Tham gia
20/12/21
Bài viết
1
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
delete
 
Sửa lần cuối:

roc_boss

Bạc
Tham gia
13/8/21
Bài viết
50
Reaction score
3
Điểm
8
Awards
0
c
em cần người hướng dẫn tìm bản plugins thích hợp ạ. Mở samp-server lên là nó tắt
serverlog đây ạ :


----------
Loaded log file: "server_log.txt".
----------

SA-MP Dedicated Server
----------------------
v0.3.DL-R1, (C)2005-2018 SA-MP Team

[19:23:29] password = "" (string)
[19:23:29]
[19:23:29] Server Plugins
[19:23:29] --------------
[19:23:29] Loading plugin: streamer
[19:23:29]

*** Streamer Plugin v2.6.1 by Incognito loaded ***

[19:23:29] Loaded.
[19:23:29] Loading plugin: mysql
[19:23:29] >> plugin.mysql: R33 successfully loaded.
[19:23:29] Loaded.
[19:23:29] Loading plugin: sscanf
[19:23:29]

[19:23:29] ===============================

[19:23:29] sscanf plugin loaded.

[19:23:29] (c) 2009 Alex "Y_Less" Cole

[19:23:29] 0.3d-R2 500 Players "dnee"

[19:23:29] ===============================

[19:23:29] Loaded.
[19:23:29] Loading plugin: whirlpool
[19:23:29]
[19:23:29] ==================
[19:23:29]
[19:23:29] Whirlpool loaded
[19:23:29]
[19:23:29] ==================
[19:23:29]
[19:23:29] Loaded.
[19:23:29] Loaded 4 plugins.

[19:23:29]
[19:23:29] Ban list
[19:23:29] --------
[19:23:29] Loaded: samp.ban
[19:23:29]
[19:23:29]
[19:23:29] Filterscripts
[19:23:29] ---------------
[19:23:29] Loading filterscript 'bh.amx'...
[19:23:29] AMX (5982016) loaded
[19:23:29] Anti-Bhop FS
[19:23:29] Loading filterscript 'donghoxe.amx'...
[19:23:29] AMX (5806696) loaded
[19:23:29]
Speed-o-Meter Loaded.
[19:23:29] Loading filterscript 'banghoi.amx'...
[19:23:29] AMX (5783560) loaded
[19:23:29]
[19:23:29] =======================================
[19:23:29] | |
[19:23:29] | YSI version 3.01.0002 |
[19:23:29] | By Alex "Y_Less" Cole |
[19:23:29] | |
[19:23:29] =======================================
[19:23:29]
[19:23:29] Loading filterscript 'giaobao.amx'...
[19:23:29] AMX (5761448) loaded
[19:23:29]
--------------------------------------
[19:23:29] Giao Bao FS
[19:23:29] --------------------------------------

[19:23:29] Loading filterscript 'aimbot.amx'...
[19:23:29] AMX (5718856) loaded
[19:23:29] Loading filterscript 'name.amx'...
[19:23:29] AMX (5696744) loaded
[19:23:29] Loading filterscript 'animlist.amx'...
[19:23:29] AMX (5658248) loaded
[19:23:29] Loading filterscript 'dame.amx'...
[19:23:29] AMX (5627944) loaded
[19:23:29] Loading filterscript 'exterior.amx'...
[19:23:29] AMX (5593544) loaded
[19:23:29] Loading filterscript 'interior.amx'...
[19:23:29] AMX (5563240) loaded
[19:23:29] Loading filterscript 'trollcar.amx'...
[19:23:29] AMX (5541128) loaded
[19:23:29] Loading filterscript 'removebuilding.amx'...
[19:23:29] AMX (5509800) loaded
[19:23:29] RemoveBuilding Filterscript Initiated
[19:23:29] Loading filterscript 'yom_buttons.amx'...
[19:23:29] *** Streamer Plugin: Warning: Include file version (0x26104) does not match plugin version (0x26105) (script might need to be recompiled with the latest include file)
[19:23:29] AMX (6422288) loaded
[19:23:29] Loaded 13 filterscripts.

[19:23:30] AMX (5845192) loaded
[19:23:30]
[19:23:30] =======================================
[19:23:30] | |
[19:23:30] | YSI version 3.01.0002 |
[19:23:30] | By Alex "Y_Less" Cole |
[19:23:30] | |
[19:23:30] =======================================
[19:23:30]
[19:23:30] Dang chuan bi tai gamemode, xin vui long cho doi...
[19:23:30] [MySQL] (Main Pipelines) Connecting to 127.0.0.1...
[19:23:30] [MySQL] (MainPipeline) Fatal Error! Could not connect to MySQL: Host 127.0.0.1 - DB: SAMP - User: root
[19:23:30] [MySQL] Note: Make sure that you have provided the correct connection credentials.
[19:23:30] [MySQL] Error number: 1045
[19:23:30] [Dynamic Giftbox] Loading the Dynamic Giftbox...
[19:23:30] [LoadCrates] Load Query Sent
[19:23:30] [LoadHouses] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadDynamicDoors] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadDynamicMapIcons] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadMailboxes] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadBusinesses] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadAuctions] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadTxtLabels] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadPlants] Loading data from database...
[19:23:30] [SpeedCameras] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadPayNSprays] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadArrestPoints] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadImpoundPoints] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadRelayForLifeTeams] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadBusinessSales] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadTurfWars] 65 turfs loaded.
[19:23:30] [LoadPaintballArenas] 10 paintball arenas loaded.
[19:23:30] [LoadEventPoints] 0 event points loaded.
[19:23:30] [LoadGates] Loading data from database...
[19:23:30] [LoadElevatorStuff] 20 floors loaded.
[19:23:30] [LoadFamilies] Dang tai du lieu tu database...
[19:23:30] [LoadFamilyPoints] Loading Family Points from the database, please wait...
[19:23:30] [MiscLoad] Misc Loaded
[19:23:30] Resetting news...
[19:23:30] Resetting default server variables..
[19:23:30] Adjusted the server time...
[19:23:30] [Streamer] Loading Dynamic Static Vehicles...
[19:23:30] [Streamer] Dynamic Static Vehicles has been loaded.
[19:23:30] [Streamer] Loading Dynamic Pickups...
[19:23:30] [Streamer] Dynamic Pickups has been loaded.
[19:23:30] [Streamer] Loading 3D Text Labels...
[19:23:30] [Streamer] Dynamic 3D Text Labels has been loaded.
[19:23:30] [Streamer] Loading Dynamic Buttons...
[19:23:30] [Streamer] Dynamic Buttons has been loaded.
[19:23:30] [Streamer] Loading Dynamic Objects...
[19:23:30] [Streamer] Dynamic Objects has been loaded.
[19:23:30] [Textdraws] Loading Textdraws...
[19:23:30] [Textdraws] Loaded textdraws.
[19:23:30] [Dynamic Groups] Loading Dynamic Groups...
[19:23:30] [Dynamic Groups] Loading Dynamic Groups Vehicles...
[19:23:30]
-------------------------------------------
[19:23:30] Cong Dong GTA Viet Nam

[19:23:30] Copyright (C) VGAME Group, LLC (2016-2017)
[19:23:30] Giu moi ban quyen
[19:23:30] -------------------------------------------

[19:23:30] Da chay thanh cong gamemode...
[19:23:30] Number of vehicle models: 17
[19:23:30] --- Server Shutting Down.
[19:23:30]
Speed-o-Meter Unloaded.
[19:23:30]
--------------------------------------
[19:23:30] Giao Bao
[19:23:30] --------------------------------------

[19:23:30]

*** Streamer Plugin v2.6.1 by Incognito unloaded ***

[19:23:30] plugin.mysql: Unloading plugin...
[19:23:35] plugin.mysql: Plugin unloaded.
[19:23:35]

[19:23:35] ===============================

[19:23:35] sscanf plugin unloaded.

[19:23:35] ===============================

[19:23:35]
[19:23:35] ====================
[19:23:35]
[19:23:35] Whirlpool unloaded
[19:23:35]
[19:23:35] ====================
[19:23:35]
co tien thi cu ib https://www.facebook.com/profile.php?id=100076069219335
 

HUNT

New member
Tham gia
14/10/20
Bài viết
0
Reaction score
0
Điểm
0
Awards
0

HUNT

New member
Tham gia
14/10/20
Bài viết
0
Reaction score
0
Điểm
0
Awards
0

Van_Nam

Đồng
Tham gia
7/4/20
Bài viết
6
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
LSW thì có chứ LSR không :3
 

gia_bao

New member
Tham gia
19/10/21
Bài viết
0
Reaction score
0
Điểm
0
Awards
0
IB thương lượng giá cả
 

Đạt Borax

Vàng
Tham gia
30/3/20
Bài viết
104
Reaction score
2
Điểm
18
Awards
0
xin bản gamemode bên trên, chưa việt hóa cũng được
 

kane

New member
Tham gia
14/10/21
Bài viết
0
Reaction score
0
Điểm
0
Awards
0
mình có ^^ mua thì pm
 

HUNT

New member
Tham gia
14/10/20
Bài viết
0
Reaction score
0
Điểm
0
Awards
0
đăng vô mục share mà nhỉ, ai có lòng thì cho sài thôi. Nếu mà tôi muốn mua thì đã buy từ seller nước ngoài rồi.
 

mas

New member
Tham gia
10/10/21
Bài viết
0
Reaction score
0
Điểm
0
Awards
0
Có ls rp ib nè mua ko