• Để quảng cáo máy chủ , các bạn nhấn vào Đây
 • Diễn Đàn Hỗ Trợ / Giao Lưu / Chia Sẻ Code Samp Việt Nam
  Group : Click Me
 • Các bạn đăng bài hỏi đáp hay hướng dẫn phải có tiêu đề chính xác
  Những tiêu đề như "Help em lỗi f5" , "Lỗi này fix sao?" thì mình sẽ delete bài đó nhé Tiêu đề quan trọng giúp cho những người sau này gặp lỗi khỏi cần phải hỏi lại .

Share CODE /DIEMDANH ĐƠN GIẢN

James

New member
Tham gia
20/1/20
Bài viết
2
Reaction score
1
Điểm
3
Awards
0
Coin
0
Code sao chạy khi chưa thêm vào enum pInfo là
pDiemdanh
pNgaydiemdanh
pDiemdanhdate
SQL thêm 3 cái đó để khi điểm danh xong sẽ save lại dữ liệu
Vv…
Tóm lại theo mình code thiếu cái này chỉ là CMD còn để code add vào thì sẽ lỗi
 
 • Haha
Reactions: nDP

Frozen Hung

Đồng
Tham gia
27/2/20
Bài viết
9
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
Coin
0
sao add cuối gamemodel không đc bạn hãy chỉ lại thật kĩ được không?
 

talon

Đồng
Tham gia
8/3/20
Bài viết
24
Reaction score
2
Điểm
3
Awards
0
Coin
0
C++:
GetDate_V(&day, &month, &year)
{
  getdate(year, month, day);
}

CMD:diemdanh(playerid, params[])
{
 new string[128];
 new d, m, y;
 GetDate_V(d, m, y);
 if(PlayerInfo[playerid][pDiemDanh] == 0 && PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh] == 3)
  {
   PlayerInfo[playerid][pCredits] += 100;
   PlayerInfo[playerid][pDiemDanh] = 1;
   PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh] += 1;
   PlayerInfo[playerid][pDiemDanhDate] = d;
   format(string, sizeof(string), "{FFFFFF}[!] Ban da diem danh hang ngay, so ngay ban diem danh hien tai la: %d", PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh]);
   SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE, string);
   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW, "{FFFFFF}[?] Ban da nhan duoc 100 Credits vi lien tuc diem danh lien tiep 3 ngay!");
  }
 else if(PlayerInfo[playerid][pDiemDanh] == 0 && PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh] == 10)
  {
   GivePlayerCash(playerid, 1000000);
   PlayerInfo[playerid][pDiemDanh] = 1;
   PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh] += 1;
   PlayerInfo[playerid][pDiemDanhDate] = d;
   format(string, sizeof(string), "{FFFFFF}[!] Ban da diem danh hang ngay, so ngay ban diem danh hien tai la: %d", PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh]);
   SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE, string);
   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW, "{FFFFFF}[?] Ban da nhan duoc 1,000,000$ SAD vi lien tuc diem danh lien tiep 10 ngay!");
  }
 else if(PlayerInfo[playerid][pDiemDanh] == 0 && PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh] == 20)
  {
   GivePlayerCash(playerid, 50000);
   PlayerInfo[playerid][pVehVoucher] += 1;
   PlayerInfo[playerid][pDiemDanh] = 1;
   PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh] += 1;
   PlayerInfo[playerid][pDiemDanhDate] = d;
   format(string, sizeof(string), "{FFFFFF}[!] Ban da diem danh hang ngay, so ngay ban diem danh hien tai la: %d", PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh]);
   SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE, string);
   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW, "{FFFFFF}[?] Ban da nhan duoc Car Vouchers (FreeCar) vi lien tuc diem danh lien tiep 20 ngay!");
  }
 else if(PlayerInfo[playerid][pDiemDanh] == 0 && PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh] == 30)
  {
   GivePlayerCash(playerid, 50000);
   PlayerInfo[playerid][pGVIPVoucher] += 1;
   PlayerInfo[playerid][pDiemDanh] = 1;
   PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh] += 1;
   PlayerInfo[playerid][pDiemDanhDate] = d;
   format(string, sizeof(string), "{FFFFFF}[!] Ban da diem danh hang ngay, so ngay ban diem danh hien tai la: %d", PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh]);
   SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE, string);
   SendClientMessage(playerid,COLOR_YELLOW, "{FFFFFF}[?] Ban da nhan duoc VIP GOLD (30 Days) vi lien tuc diem danh lien tiep 20 ngay!");
  }
  else if(PlayerInfo[playerid][pDiemDanh] == 0)
  {
   GivePlayerCash(playerid, 50000);
   SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE, "{FFFFFF}Luu Y: Diem danh 3 ngay lien tuc se nhan duoc 100 Credits");
   SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE, "{FFFFFF}Luu Y: Diem danh 10 ngay lien tuc se nhan duoc 1,000,000$ SAD");
   SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE, "{FFFFFF}Luu Y: Diem danh 20 ngay lien tuc se nhan duoc Car Vouchers");
   SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE, "{FFFFFF}Luu Y: Diem danh 3 ngay lien tuc se nhan duoc VIP GOLD (30 Days)");
   PlayerInfo[playerid][pDiemDanh] = 1;
   PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh] += 1;
   PlayerInfo[playerid][pDiemDanhDate] = d;
   format(string, sizeof(string), "{FFFFFF}[!] Ban da diem danh hang ngay, so ngay ban diem danh hien tai la: %d", PlayerInfo[playerid][pNgayDiemDanh]);
   SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE, string);
   SendClientMessage(playerid,COLOR_LIGHTBLUE, "[?] Ban da nhan duoc 50,000$ SAD cho viec diem danh hang ngay");
  }
  else
   {
   SendClientMessageEx(playerid, COLOR_GRAD1, "[!] Hom nay ban da diem danh roi nhe!");
   return 1;
   }
  return 1;
}
.
 

talon

Đồng
Tham gia
8/3/20
Bài viết
24
Reaction score
2
Điểm
3
Awards
0
Coin
0
them vao cuoi gamemodes ko dc , phai include gi nua