• Để quảng cáo máy chủ , các bạn nhấn vào Đây
  • Diễn Đàn Hỗ Trợ / Giao Lưu / Chia Sẻ Code Samp Việt Nam
    Group : Click Me
  • Các bạn đăng bài hỏi đáp hay hướng dẫn phải có tiêu đề chính xác
    Những tiêu đề như "Help em lỗi f5" , "Lỗi này fix sao?" thì mình sẽ delete bài đó nhé Tiêu đề quan trọng giúp cho những người sau này gặp lỗi khỏi cần phải hỏi lại .

Hướng Dẫn Các lỗi Error/Warning Pawno thường gặp!

Mr Ryder

Vàng
Tham gia
27/2/20
Bài viết
170
Reaction score
17
Điểm
18
Awards
2
  • Tích Cực Xây Dựng
  • Thành Viên Tiềm Năng
Coin
8,819
Các lỗi của Pawno khi Compile

-Pawno Error:
1*001: expected token
2*002: only a single statement (or expression) can follow each “case”
3* 004: function "x" is not implemented
4* 025: function heading differs from prototype
5* 035: argument type mismatch (argument x)
6*036: empty statement
7* 046: unknown array size (variable x)
8*047: array sizes do not match, or destination array is too small
9*055: start of function body without function header

10*100: cannot read from file: "<file>"
-Pawno Warning:
1*202: number of arguments does not match definition
2*203: symbol is never used: "symbol"
3*204: symbol is assigned a value that is never used: "symbol"
4*209: function should return a value
5*211: possibly unintended assignment
6*213: tag mismatch
7*217: loose indentation
8*219: local variable "foo" shadows a variable at a preceding level
9*225: unreachable code
10*
235: public function lacks forward declaration (symbol "symbol")-Cách khắc phục Error/Warning:
Update...........
 

nguyenminhtien

Đồng
Tham gia
28/2/21
Bài viết
9
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
Coin
0
./includes/ug-rp.pwn(15171) : warning 208: function with tag result used before definition, forcing reparse
./includes/ug-rp.pwn(15385) : warning 208: function with tag result used before definition, forcing reparse
./includes/ug-rp.pwn(104181) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104182) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104183) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104184) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104185) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104186) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104187) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104188) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104189) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104190) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104191) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104192) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104193) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104195) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104196) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104197) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104198) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104199) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104200) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104201) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104202) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104203) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104204) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104205) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104206) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104207) : error 017: undefined symbol "i"

Compilation aborted.

Pawn compiler 3.2.3664 Copyright (c) 1997-2016, ITB CompuPhase


26 Errors.


Fix lỗi này sao ạ
 

Nhatdz

Bạc
Tham gia
11/3/20
Bài viết
75
Reaction score
9
Điểm
8
Awards
0
Coin
1,000
./includes/ug-rp.pwn(15171) : warning 208: function with tag result used before definition, forcing reparse
./includes/ug-rp.pwn(15385) : warning 208: function with tag result used before definition, forcing reparse
./includes/ug-rp.pwn(104181) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104182) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104183) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104184) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104185) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104186) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104187) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104188) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104189) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104190) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104191) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104192) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104193) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104195) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104196) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104197) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104198) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104199) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104200) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104201) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104202) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104203) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104204) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104205) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104206) : error 017: undefined symbol "i"
./includes/ug-rp.pwn(104207) : error 017: undefined symbol "i"

Compilation aborted.

Pawn compiler 3.2.3664 Copyright (c) 1997-2016, ITB CompuPhase


26 Errors.


Fix lỗi này sao ạ
không nhận dạng đc chữ i
 

Nasa

New member
Tham gia
8/4/21
Bài viết
3
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
Coin
0
Script[gamemodes/gm.amx]: Run time error 19: "File or function is not found" la sao a