• Để quảng cáo máy chủ , các bạn nhấn vào Đây
 • Diễn Đàn Hỗ Trợ / Giao Lưu / Chia Sẻ Code Samp Việt Nam
  Group : Click Me
 • Các bạn đăng bài hỏi đáp hay hướng dẫn phải có tiêu đề chính xác
  Những tiêu đề như "Help em lỗi f5" , "Lỗi này fix sao?" thì mình sẽ delete bài đó nhé Tiêu đề quan trọng giúp cho những người sau này gặp lỗi khỏi cần phải hỏi lại .

Ai giúp thêm job phục vụ vào Gamodel sao ạ giúp với

Lê Chấn Phi

Đồng
Tham gia
3/2/20
Bài viết
18
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
Coin
0
Ai giúp thêm job phục vụ vào Gamodel sao ạ giúp với
 

Admin

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
9/1/20
Bài viết
581
Reaction score
81
Điểm
28
Awards
6
 • Samp Coder
 • Founder
 • Thành Viên Trong Sáng
 • Best Seller
 • Thành Viên Tiềm Năng
 • Tích Cực Xây Dựng
Coin
1,055,949
job ở gamemode nào bạn
 

Lê Chấn Phi

Đồng
Tham gia
3/2/20
Bài viết
18
Reaction score
0
Điểm
1
Awards
0
Coin
0
// Filterscript ...
// Facebook: fb.me/NickyZ9400
// Yahoo: NickyZ9400@yahoo.com.vn
// facebook.com/nguyenkhacduc70
// facebook.com/comicalsamp

#include <a_samp>

#if defined FILTERSCRIPT

public OnFilterScriptInit()
{
return 1;
}

public OnFilterScriptExit()
{
return 1;
}

#else

main()
{
}

#endif

public OnGameModeInit()
{
CreateObject(1340, 1816.24426, -1562.52319, 13.65370, 0.00000, 0.00000, -14.50000);
CreateObject(1969, 1808.66077, -1568.13000, 13.01700, 0.00000, 0.00000, 39.00000);
CreateObject(1969, 1803.55481, -1572.39490, 13.01700, 0.00000, 0.00000, 39.00000);
CreateObject(1969, 1807.00122, -1581.06250, 13.05700, 0.00000, 0.00000, -51.50000);
CreateObject(1969, 1803.03040, -1584.34277, 13.05500, 0.00000, 0.00000, -51.50000);
CreateObject(1969, 1798.21362, -1588.40540, 13.07300, 0.00000, 0.00000, -51.50000);
CreateObject(1969, 1809.19763, -1568.79907, 13.01700, 0.00000, 0.00000, 39.00000);
CreateObject(1969, 1804.09399, -1573.06030, 13.01700, 0.00000, 0.00000, 39.00000);
CreateObject(1969, 1806.32849, -1581.59595, 13.05700, 0.00000, 0.00000, -51.50000);
CreateObject(1969, 1802.36182, -1584.87854, 13.05500, 0.00000, 0.00000, -51.50000);
CreateObject(1969, 1797.55090, -1588.93835, 13.07300, 0.00000, 0.00000, -51.50000);
CreateObject(2683, 1808.48499, -1567.90869, 13.39910, 0.00000, 0.00000, 171.50000);
CreateObject(2683, 1803.36096, -1572.14856, 13.40080, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2683, 1806.12781, -1581.77124, 13.44100, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2683, 1802.15479, -1585.03662, 13.43880, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
CreateObject(2683, 1797.38074, -1589.10254, 13.45690, 0.00000, 0.00000, 0.00000);
return 1;
}

public OnGameModeExit()
{
return 1;
}

public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
{
return 1;
}

public OnPlayerConnect(playerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerDisconnect(playerid, reason)
{
return 1;
}

public OnPlayerSpawn(playerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerDeath(playerid, killerid, reason)
{
return 1;
}

public OnVehicleSpawn(vehicleid)
{
return 1;
}

public OnVehicleDeath(vehicleid, killerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerText(playerid, text[])
{
return 1;
}

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
if (strcmp("/mycommand", cmdtext, true, 10) == 0)
{
// Do something here
return 1;
}
return 0;
}

public OnPlayerEnterVehicle(playerid, vehicleid, ispassenger)
{
return 1;
}

public OnPlayerExitVehicle(playerid, vehicleid)
{
return 1;
}

public OnPlayerStateChange(playerid, newstate, oldstate)
{
return 1;
}

public OnPlayerEnterCheckpoint(playerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerLeaveCheckpoint(playerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerEnterRaceCheckpoint(playerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerLeaveRaceCheckpoint(playerid)
{
return 1;
}

public OnRconCommand(cmd[])
{
return 1;
}

public OnPlayerRequestSpawn(playerid)
{
return 1;
}

public OnObjectMoved(objectid)
{
return 1;
}

public OnPlayerObjectMoved(playerid, objectid)
{
return 1;
}

public OnPlayerPickUpPickup(playerid, pickupid)
{
return 1;
}

public OnVehicleMod(playerid, vehicleid, componentid)
{
return 1;
}

public OnVehiclePaintjob(playerid, vehicleid, paintjobid)
{
return 1;
}

public OnVehicleRespray(playerid, vehicleid, color1, color2)
{
return 1;
}

public OnPlayerSelectedMenuRow(playerid, row)
{
return 1;
}

public OnPlayerExitedMenu(playerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerInteriorChange(playerid, newinteriorid, oldinteriorid)
{
return 1;
}

public OnPlayerKeyStateChange(playerid, newkeys, oldkeys)
{
return 1;
}

public OnRconLoginAttempt(ip[], password[], success)
{
return 1;
}

public OnPlayerUpdate(playerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerStreamIn(playerid, forplayerid)
{
return 1;
}

public OnPlayerStreamOut(playerid, forplayerid)
{
return 1;
}

public OnVehicleStreamIn(vehicleid, forplayerid)
{
return 1;
}

public OnVehicleStreamOut(vehicleid, forplayerid)
{
return 1;
}

public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
{
return 1;
}

public OnPlayerClickPlayer(playerid, clickedplayerid, source)
{
return 1;
}
 

wang_pon

Bạc
Tham gia
13/1/20
Bài viết
98
Reaction score
14
Điểm
8
Awards
2
Nơi ở
nha tui
 • Tích Cực Xây Dựng
 • Thành Viên Tiềm Năng
Coin
1,300
Này là FS rồi bạn, bỏ vào thư mục filterscript rồi thêm tên fs vào server.cfg thôi